Hoe gaat het in zijn werk?

Homeopathie_logoIn de homeopathie wordt niet de ziekte behandeld, maar de zieke mens. Omdat bij de behandeling de hele mens centraal staat, neemt een eerste consult bij een klassiek homeopaat al gauw anderhalf uur in beslag. Deze tijd is nodig om een inventarisatie te maken van de gehele gezondheidstoestand. Tijdens dit eerste consult verzamelt de klassiek homeopaat drie soorten gegevens.

 

 

Het consult

Allereerst wordt gevraagd naar de symptomen die direct te maken hebben met de klacht of de ziekte. Daarna wordt er een onderscheid gemaakt in de symptomen die typisch zijn voor uw reactie op de klacht of de ziekte. Waardoor wordt de klacht beter of juist erger? Sinds wanneer heeft u de klachten? Waren er in die periode ook bijzondere gebeurtenissen? Hoe was uw reactie hierop? Als laatste wil de homeopaat persoonlijke kenmerken weten die niet direct verband houden met de klacht. Voorbeelden zijn eerder doorgemaakte ziekten en ziekten die zich voordoen in de familie. Hoe is het met uwDruppel_Homeopathie concentratie, geheugen en nauwkeurigheid gesteld? Hoe reageert u op warmte en koude, het klimaat en het weertype? Hoe slaapt (en droomt) u, en hoe en wanneer transpireert u? Hoe is uw hormonale cyclus en heeft u voorkeur voor of afkeur van bepaalde voedingsmiddelen? Aan de hand van deze gegevens stelt de klassiek homeopaat een geneesmiddelbeeld samen dat past bij uw klacht en bij u als persoon. Dit beeld wordt vervolgens getoetst aan een homeopathisch naslagwerk; de Materia Medica’s en het repertorium.

Op basis daarvan wordt een homeopathisch geneesmiddel gekozen dat het meest overeenkomt met uw beeld. Het repertorium is een boek, waarin een groot aantal symptomen en de daarbij behorende geneesmiddelen overzichtelijk staan gerangschikt. Soms ziet u tijdens het consult de homeopaat al in dit boek bladeren. Tegenwoordig gebruiken veel homeopaten hiervoor een computerprogramma. Als de homeopaat tot de keuze van een geneesmiddel is gekomen, ontvangt u meestal één of meerdere korreltjes al dan niet opgelost in een water/ alcoholmengsel met een voorschrift hoe deze in te nemen. Hoe vaak u een homeopathisch geneesmiddel in dient te nemen, is afhankelijk van de aard van de klacht en de sterkte (potentie D, C, M of LM ) van het geneesmiddel.

 

Bron: Website NVKH, Behandeling